ขอบเขตและข้อจำกัดที่ครอบครัวเกย์ทางอเมริกาต้องพบเจอ

จากการเก็บสถิติประชากรในแต่ละโซนนั้น ได้มีข้อมูลที่น่าสนใจระบุว่า มีจำนวนประชากรระหว่าง 6 ล้านถึง 12 ล้านคนที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขานั้น “มีความสุขกับการที่มีพ่อแม่ที่เป็นผู้ที่มีรสนิยมทางด้านรักร่วมเพศ” เช่นพ่อเป็นเกย์ แม่เป็นเลสเบี้ยน เป็นต้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยนยังคงต่อสู้กับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวัน และต้องสู้กับความท้าทายของสังคม ที่เป็นที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่มักจะปรักปรำและการกดขี่คนที่มีรสนิยมด้านนี้ เกย์และเลสเบี้ยนเป็นประชากรเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัด ด้านสิทธิหนังโป้เกย์และสิทธิพิเศษในการเป็นบิดามารดาของคนซักคนอยู่ในยุคนี้อยู่ เช่นเดียวกับสิทธิพลเมืองในด้านอื่น ๆ เกย์และเลสเบี้ยนเองก็จัดให้อยู่ในจำพวกเป็นชนชั้นกลางที่เกิดจากพฤตินัย โดยในทางด้านซีกโลกทางฝั่งอเมริกา ได้จัดการกฎระเบียบต่างๆสำหรับทางด้านเพศที่สามเอาไว้ดังนี้ รัฐหลายแห่งยังคงให้การยอมรับและให้คู่เกย์และเลสเบี้ยน สามารถเลี้ยงดูลุกบุญธรรมได้ ศาลไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 พาเด็กหรือลูกออกไปจากอ้อมอกของพ่อแม่ที่เป็นเกย์ได้ และมีกฎระเบียบหนังโป้เกย์ที่ชัดเจนที่ทำให้เกิดความยุติธรรม และไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวเกย์ ที่อาจจะมีปัญหากับญาติหรืออดีตคู่สมรส ข้อห้ามในการเลี้ยงดูบุตรนั้น ไม่มี แต่ทางรัฐจะพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ ประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กของคู่เกย์เป็นหลักเอาไว้ก่อน ถ้าหากจะอนุมัติให้เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได้ เด็กนั้นเลี้ยงยาก และส่วนใหญ่นั้น ถ้าหากอยู่ในมือครอบครัวที่เป็นเกย์ มักจะเจอปัญหาเรื่องอาการป่วยเป็นโรคเรื้อรังมักจะเป็นตัวเลือกที่ทางครอบครัวเกย์ อาจจะต้องเซ็นยอมรับอย่างเลี่ยงไม่ได้ เดียวสำหรับพ่อแม่ที่เป็นเกย์ อาจจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคภัยเยอะหน่อย บางมุมอาจจะมองว่าไม่ยุติธรรม ข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเกี่ยวกับบุคลรักร่วมเพศ มีครอบคลุมเหมือนกับบุคลลปกติ เช่นการประกันสุขภาพที่ใช้ร่วมกันได้อย่างปกติ

Read More